USŁUGI

 

Głównym obszarem działalności ICBR jest doradztwo i pozyskiwanie funduszy na : 

  • PROJEKTY WDROŻENIOWE NOWYCH TECHNOLOGII:

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej: wniosku, biznesplanu i dodatkowych załączników. Wycena i transfer technologii.

  • PROJEKTY B+R:

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu, zarządzanie projektem i rozliczenie finansowe

  • PROJEKTY GOZ:

Opracowanie modelu biznesowego w oparciu o założenia gospodarski o obiegu zamkniętym – GOZ: przeprowadzenie audytu z zakresu GOZ oraz przygotowanie dokumentów związanych z GOZ

Dodatkowe usługi:

Audyt technologiczny i rozwój wiedzy praktycznej z zakresu współpracy B+R podmiotów reprezentujących różne sektory rynkowe szeroko pojętych nowych technologii mogących mieć praktyczne zastosowanie.

 

Zapewnienie klentom, partnerom i innym uczestnikom dostępu do wiedzy i technologii oraz jej rozwój i wdrożenie poprzez współpracę odpowiednio dobranych użytkowników reprezentujących niepowiązane w sposób oczywisty rynki i jego segmenty oraz rozwiązania technologiczne.

 

Efektywna komunikacja i kooperacja podmiotów gospodarczych z przedstawicielami świata nauki w zdywersyfikowanym ekosystemie wyzwań technologicznych.

 

Rozwój powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi na polu prac badawczych i rozwojowych w dziedzinach takich jak: lotnictwo i kosmonautyka, industry 4.0, robotyzacja, IIoT, technologie teleinformatyczne, przemysł ciężki, budownictwo, automatyka, biotechnologia, technologie ochrony środowiska, motoryzacja oraz szeroko pojęta przedsiębiorczość intelektualna i kreatywna.