MISJA

INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE - ICBR jest organizacją prowadząca działalność w obszarach technologicznych i społecznych w zakresie realizacji prac b+r oraz eksperymentalnych rozwiązań obejmujących różne dziedziny nauki i przemysłu. 

ICBR prowadzi działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, nauki, technologii oraz designu. Jako instytucja otoczenia biznesu przeznacza środki finansowe na cele statutowe do których należy realizacja ambitnych projektów i złożonych działań obarczonych ryzykiem niepowodzenia oraz opracowanie lub znalezienie rozwiązań technologicznych mających pozytywny wpływ na obszar gospodarczej i społecznej aktywności ludzi. 

ICBR chce inspirować do podejmowania nowych i nieoczywistych wyzwań.